Ingen produkt  
Till Kassan  

Alyose flyttade sin verksamhet till de nuvarande lokalerna i Gullvalla våren 2017. I samband med detta rustade vi upp och gjorde nya lokaler för paketeringen av råvaror, pack och plock avdelning för e-handel och gårdsbutik. Detta finansierades delvis med EU medel, som kom från Europeiska jordbruksfonden för jordbruksutveckling. Tack vare investeringen kan vi nu ta in säsongsanställda.