Ingen produkt  
Till Kassan  

Spatt

Hasleden består av två avdelningar. En övre mycket stabil som är "gångjärnet" och en nedre som är stötdämpande. Nedslagstöten dämpas av små ben som är fastsätta i fjädrande ligament.

Om slitaget på den nedre avdelningen blir allt stort försöker kroppen låsa rörelsen genom benpålagringar. Hältan blir allt värre tills leden blir ”stelopererad”, då blir hästen ohalt. Det kallas spatt. Tyvärr kan den processen ta flera år. 

Det är nästan alltid det inre griffelbenet som får reaktioner. Det syns som ömhet vid palpation av griffelbenet och hälta när man vrider hasen samtidigt som man böjer.

Isamband med spatt får man ofta spänningar i muskulaturen ovanför höfbensknölen som uppstår när hästen vill sticka in bakbenet under sig.

Vi brukade smörja Gröngröt på spattknölen och massera muskulturen ovanför höftknölen med Slappolja. För att minska belastingen på griffelbenet brukade vi sko med så kallade 3/4 skor.

3/4 skor är vanliga skor som där man sågat av innertrakten vid andra sömhålet. Den skon minskar belastningen på insidans griffelben och vidgar baksteget. Läs mer om 3/4 sko...