Ingen produkt  
Till Kassan  

Uttrokning

En häst i hårt arbete svettas ut 10-15 liter vätska per timme. Det kan ta flera dagar för en häst att återställa vätskebalansen efter en tävling. I många stallar är den enda vattenkällan automatisk vattenkopp. Det räcker inte. Hästen tömmer koppen i en ”slurk” och slutar sedan att dricka

För att vattnet skall stanna i kroppen krävs salt. Hästens grundbehov är cirka 20 g per dag. Vid hård ansträngning som trav och galopptävling kan hästen förlora 100 g salt genom svettning. Saltförlusten måste ersättas och då räcker naturligtvis inte en saltsten till. 

Människan kan återvinna saltet ur svett och urin. Denna mekanism finns inte hos hästen.

Vattnet måste naturligtvis vara rent. Förgiftningar med förorenat vatten är mycket vanligt. Det kan vara avloppsvatten som tränger ned i dricksvattenbrunnar, bakterier och svampar i vattensystemen eller tungmetaller i omgivningen. Ett enkelt sätt kontrollera förekomsten av tungmetaller är att titta på en vattendroppe. Tungmetaller tar bort ytspänningen så det bildas inga droppar. Rent vatten däremot ger stora runda vattendroppar.

När hästar dricker klorerat vatten. (vanligt i Frankrike, Tyskland och Italien) blir symptomen uttorkning, avmagring och en utslagen bakterieflora i tarmen. Motståndskraften hos hästarna är mycket olika. En del blir sjuka redan efter några dagar, de flesta efter några veckor och ett fåtal klarar sig utan symptom. Tillskott av brännässla fördröjer sjukdomsutbrottet.

Symptom på uttorkning:

  • huden ”rynkar” sig
  • förhöjd puls (kan förväxlas med infektion)
  • muskeldarrning (speciellt i bakknämuskulaturen)
  • nedsatt prestationsförmåga
  • torr avföring och förstoppning
  • ansamling av avfallsämnen